Krukväxter > grön


1 2 3 4
Fil Kust Ullig Buske Träd beskrivning
Kust Ullig Buske Träd
Kust Ullig Buske Krukväxter egenskaper och odling
bladens färg: grön
bladformen: nålformad
höjden på växten (cm): från 100 till 150 cm
typ av stjälken: upprätt
vilotiden: nej
typ av växten (Krukväxter): träd
belägenhet av en krukväxt: ett ljust rum, det östra fönstret, det västra fönstret
nödvändig belysning: klart diffust ljus
luftfuktighet: måttlig
toxicitet: en ogiftig växt/en otoxisk växt
odlingssvårighet: medelsvårighetsgrad
bevattningsfrekvens: måttligt
mer information
Fil Aglaonema, Silver Evergreen Örtväxter beskrivning
Aglaonema, Silver Evergreen Örtväxter
Aglaonema, Silver Evergreen Krukväxter egenskaper och odling
bladens färg: spräcklig, grön
bladformen: oval
höjden på växten (cm): från 30 till 50 cm
typ av stjälken: yvig
vilotiden: ja
typ av växten (Krukväxter): örtväxter
belägenhet av en krukväxt: ett ljust rum, det östra fönstret, det norra fönstret
nödvändig belysning: halvskugga, klart diffust ljus
luftfuktighet: fuktig
toxicitet: en giftig växt/en toxisk växt
odlingssvårighet: för en erfaren blomsterodlare
bevattningsfrekvens: ofta
mer information
Fil Mossa Ormbunke Örtväxter beskrivning
Mossa Ormbunke Örtväxter
Mossa Ormbunke Krukväxter egenskaper och odling
bladens färg: grön
bladformen: fjäderformad
höjden på växten (cm): från 30 till 50 cm
typ av stjälken: yvig
vilotiden: nej
typ av växten (Krukväxter): örtväxter
belägenhet av en krukväxt: ett ljust rum, det norra fönstret
nödvändig belysning: halvskugga
luftfuktighet: måttlig
toxicitet: en ogiftig växt/en otoxisk växt
odlingssvårighet: för en erfaren blomsterodlare
bevattningsfrekvens: måttligt
mer information
Fil Elefanter Örat Örtväxter beskrivning
Elefanter Örat Örtväxter
Elefanter Örat Krukväxter egenskaper och odling
bladens färg: spräcklig, gyllene, vinous, grön
bladformen: oval
höjden på växten (cm): från 50 till 100 cm
typ av stjälken: yvig
vilotiden: nej
typ av växten (Krukväxter): örtväxter
belägenhet av en krukväxt: det östra fönstret, det västra fönstret, det norra fönstret
nödvändig belysning: halvskugga, klart diffust ljus
luftfuktighet: fuktig
toxicitet: en giftig växt/en toxisk växt
odlingssvårighet: medelsvårighetsgrad
bevattningsfrekvens: ofta
mer information
Fil Ananas Örtväxter beskrivning
Ananas Örtväxter
Ananas Krukväxter egenskaper och odling
bladens färg: spräcklig, grön
bladformen: tungformad
höjden på växten (cm): från 30 till 50 cm
typ av stjälken: yvig
vilotiden: nej
typ av växten (Krukväxter): örtväxter
belägenhet av en krukväxt: det västra fönstret, det södra fönstret
nödvändig belysning: solen
luftfuktighet: fuktig
toxicitet: en ogiftig växt/en otoxisk växt
odlingssvårighet: medelsvårighetsgrad
bevattningsfrekvens: ofta
mer information
Fil Sötapelsin Träd beskrivning
Sötapelsin Träd
Sötapelsin Krukväxter egenskaper och odling
bladens färg: grön
bladformen: oval
höjden på växten (cm): från 100 till 150 cm
typ av stjälken: upprätt
vilotiden: ja
typ av växten (Krukväxter): träd
belägenhet av en krukväxt: det östra fönstret, det västra fönstret
nödvändig belysning: klart diffust ljus, solen
luftfuktighet: fuktig
toxicitet: en ogiftig växt/en otoxisk växt
odlingssvårighet: för en erfaren blomsterodlare
bevattningsfrekvens: måttligt
mer information
Fil Chile Tall Träd beskrivning
Chile Tall Träd
Chile Tall Krukväxter egenskaper och odling
bladens färg: grön
bladformen: nålformad
höjden på växten (cm): från 100 till 150 cm
typ av stjälken: upprätt
vilotiden: ja
typ av växten (Krukväxter): träd
belägenhet av en krukväxt: ett ljust rum, det östra fönstret, det norra fönstret
nödvändig belysning: halvskugga, klart diffust ljus
luftfuktighet: fuktig
toxicitet: en ogiftig växt/en otoxisk växt
odlingssvårighet: medelsvårighetsgrad
bevattningsfrekvens: ofta
mer information
Fil Sparris Ampelväxter beskrivning
Sparris Ampelväxter
Sparris Krukväxter egenskaper och odling
bladens färg: grön
bladformen: nålformad
höjden på växten (cm): från 50 till 100 cm
typ av stjälken: yvig
vilotiden: nej
typ av växten (Krukväxter): ampelväxter
belägenhet av en krukväxt: ett ljust rum, det östra fönstret, det norra fönstret
nödvändig belysning: halvskugga, klart diffust ljus
luftfuktighet: fuktig
toxicitet: en ogiftig växt/en otoxisk växt
odlingssvårighet: medelsvårighetsgrad
bevattningsfrekvens: måttligt
mer information
Fil Aspidistra, Bar Rum Växt, Gjutjärn Anläggning Örtväxter beskrivning
Aspidistra, Bar Rum Växt, Gjutjärn Anläggning Örtväxter
Aspidistra, Bar Rum Växt, Gjutjärn Anläggning Krukväxter egenskaper och odling
bladens färg: spräcklig, grön
bladformen: oval
höjden på växten (cm): från 30 till 50 cm
typ av stjälken: upprätt
vilotiden: nej
typ av växten (Krukväxter): örtväxter
belägenhet av en krukväxt: det östra fönstret, det västra fönstret
nödvändig belysning: klart diffust ljus
luftfuktighet: fuktig
toxicitet: en ogiftig växt/en otoxisk växt
odlingssvårighet: en förnöjsam växt
bevattningsfrekvens: ofta
mer information
Fil Svartbräken Örtväxter beskrivning
Svartbräken Örtväxter
Svartbräken Krukväxter egenskaper och odling
bladens färg: grön
bladformen: fjäderformad
höjden på växten (cm): från 50 till 100 cm
typ av stjälken: yvig
vilotiden: nej
typ av växten (Krukväxter): örtväxter
belägenhet av en krukväxt: ett ljust rum, det norra fönstret
nödvändig belysning: halvskugga, klart diffust ljus
luftfuktighet: fuktig
toxicitet: en ogiftig växt/en otoxisk växt
odlingssvårighet: en förnöjsam växt
bevattningsfrekvens: ofta
mer information
Fil Bambu Örtväxter beskrivning
Bambu Örtväxter
Bambu Krukväxter egenskaper och odling
bladens färg: grön
bladformen: fjäderformad
höjden på växten (cm): mer 150 cm
typ av stjälken: upprätt
vilotiden: nej
typ av växten (Krukväxter): örtväxter
belägenhet av en krukväxt: det västra fönstret, det södra fönstret
nödvändig belysning: solen
luftfuktighet: fuktig
toxicitet: en ogiftig växt/en otoxisk växt
odlingssvårighet: medelsvårighetsgrad
bevattningsfrekvens: ofta
mer information
Fil Japansk Spindel Buskar beskrivning
Japansk Spindel Buskar
Japansk Spindel Krukväxter egenskaper och odling
bladens färg: spräcklig, grön
bladformen: oval
höjden på växten (cm): från 50 till 100 cm
typ av stjälken: upprätt
vilotiden: nej
typ av växten (Krukväxter): buskar
belägenhet av en krukväxt: det östra fönstret, det västra fönstret, det södra fönstret
nödvändig belysning: solen
luftfuktighet: fuktig
toxicitet: en ogiftig växt/en otoxisk växt
odlingssvårighet: en förnöjsam växt
bevattningsfrekvens: ofta
mer information
Fil Hård Ormbunke Örtväxter beskrivning
Hård Ormbunke Örtväxter
Hård Ormbunke Krukväxter egenskaper och odling
bladens färg: grön
bladformen: fjäderformad
höjden på växten (cm): från 50 till 100 cm
typ av stjälken: yvig
vilotiden: nej
typ av växten (Krukväxter): örtväxter
belägenhet av en krukväxt: ett ljust rum, det östra fönstret, det norra fönstret
nödvändig belysning: halvskugga, klart diffust ljus
luftfuktighet: fuktig
toxicitet: en ogiftig växt/en otoxisk växt
odlingssvårighet: en förnöjsam växt
bevattningsfrekvens: ofta
mer information
Fil Elefanter Fot, Hästsvans Träd beskrivning
Elefanter Fot, Hästsvans Träd
Elefanter Fot, Hästsvans Krukväxter egenskaper och odling
bladens färg: grön
bladformen: tungformad
höjden på växten (cm): från 100 till 150 cm
typ av stjälken: upprätt
vilotiden: nej
typ av växten (Krukväxter): träd
belägenhet av en krukväxt: det södra fönstret
nödvändig belysning: solen
luftfuktighet: måttlig
toxicitet: en ogiftig växt/en otoxisk växt
odlingssvårighet: en förnöjsam växt
bevattningsfrekvens: måttligt
mer information
Fil Hare Fot Ormbunke Örtväxter beskrivning
Hare Fot Ormbunke Örtväxter
Hare Fot Ormbunke Krukväxter egenskaper och odling
bladens färg: grön
bladformen: fjäderformad
höjden på växten (cm): från 30 till 50 cm
typ av stjälken: yvig
vilotiden: nej
typ av växten (Krukväxter): örtväxter
belägenhet av en krukväxt: ett ljust rum, det norra fönstret
nödvändig belysning: klart diffust ljus
luftfuktighet: fuktig
toxicitet: en ogiftig växt/en otoxisk växt
odlingssvårighet: en förnöjsam växt
bevattningsfrekvens: ofta
mer information
Fil Dracaena Örtväxter beskrivning
Dracaena Örtväxter
Dracaena Krukväxter egenskaper och odling
bladens färg: spräcklig, grön
bladformen: tungformad
höjden på växten (cm): mer 150 cm
typ av stjälken: upprätt
vilotiden: nej
typ av växten (Krukväxter): örtväxter
belägenhet av en krukväxt: ett ljust rum, det norra fönstret
nödvändig belysning: halvskugga
luftfuktighet: måttlig
toxicitet: en ogiftig växt/en otoxisk växt
odlingssvårighet: en förnöjsam växt
bevattningsfrekvens: måttligt
mer information
Fil Zanthoxylum Träd beskrivning
Zanthoxylum Träd
Zanthoxylum Krukväxter egenskaper och odling
bladens färg: grön
bladformen: oval
höjden på växten (cm): mer 150 cm
typ av stjälken: upprätt
vilotiden: nej
typ av växten (Krukväxter): träd
belägenhet av en krukväxt: det södra fönstret
nödvändig belysning: solen
luftfuktighet: fuktig
toxicitet: en ogiftig växt/en otoxisk växt
odlingssvårighet: medelsvårighetsgrad
bevattningsfrekvens: ofta
mer information
Fil Callisia, Bolivian Judisk Ampelväxter beskrivning
Callisia, Bolivian Judisk Ampelväxter
Callisia, Bolivian Judisk Krukväxter egenskaper och odling
bladens färg: spräcklig, grön
bladformen: oval
höjden på växten (cm): mindre 30 cm
typ av stjälken: flat
vilotiden: nej
typ av växten (Krukväxter): ampelväxter
belägenhet av en krukväxt: det östra fönstret, det västra fönstret
nödvändig belysning: klart diffust ljus
luftfuktighet: fuktig
toxicitet: en ogiftig växt/en otoxisk växt
odlingssvårighet: medelsvårighetsgrad
bevattningsfrekvens: ofta
mer information
Fil Fiskstjärtflata Träd beskrivning
Fiskstjärtflata Träd
Fiskstjärtflata Krukväxter egenskaper och odling
bladens färg: grön
bladformen: fjäderformad
höjden på växten (cm): från 100 till 150 cm
typ av stjälken: upprätt
vilotiden: nej
typ av växten (Krukväxter): träd
belägenhet av en krukväxt: det östra fönstret, det västra fönstret
nödvändig belysning: klart diffust ljus
luftfuktighet: fuktig
toxicitet: en ogiftig växt/en otoxisk växt
odlingssvårighet: medelsvårighetsgrad
bevattningsfrekvens: måttligt
mer information
Fil Kokospalm Träd beskrivning
Kokospalm Träd
Kokospalm Krukväxter egenskaper och odling
bladens färg: grön
bladformen: fjäderformad
höjden på växten (cm): mer 150 cm
typ av stjälken: upprätt
vilotiden: nej
typ av växten (Krukväxter): träd
belägenhet av en krukväxt: det västra fönstret, det södra fönstret
nödvändig belysning: solen
luftfuktighet: fuktig
toxicitet: en ogiftig växt/en otoxisk växt
odlingssvårighet: medelsvårighetsgrad
bevattningsfrekvens: ofta
mer information
Fil Cordylin Träd beskrivning
Cordylin Träd
Cordylin Krukväxter egenskaper och odling
bladens färg: spräcklig, vinous, grön
bladformen: tungformad
höjden på växten (cm): mer 150 cm
typ av stjälken: upprätt
vilotiden: nej
typ av växten (Krukväxter): träd
belägenhet av en krukväxt: det östra fönstret, det norra fönstret
nödvändig belysning: klart diffust ljus
luftfuktighet: fuktig
odlingssvårighet: medelsvårighetsgrad
bevattningsfrekvens: ofta
mer information
Fil Nya Zeeland Lagerblad Buskar beskrivning
Nya Zeeland Lagerblad Buskar
Nya Zeeland Lagerblad Krukväxter egenskaper och odling
bladens färg: grön
bladformen: oval
höjden på växten (cm): mer 150 cm
typ av stjälken: upprätt
vilotiden: nej
typ av växten (Krukväxter): buskar
belägenhet av en krukväxt: ett ljust rum, det östra fönstret, det norra fönstret
nödvändig belysning: klart diffust ljus
luftfuktighet: fuktig
toxicitet: en ogiftig växt/en otoxisk växt
odlingssvårighet: en förnöjsam växt
bevattningsfrekvens: ofta
mer information
Fil Lagerblad Träd beskrivning
Lagerblad Träd
Lagerblad Krukväxter egenskaper och odling
bladens färg: grön
bladformen: oval
höjden på växten (cm): från 50 till 100 cm
typ av stjälken: upprätt
vilotiden: nej
typ av växten (Krukväxter): träd
belägenhet av en krukväxt: det södra fönstret
nödvändig belysning: solen
luftfuktighet: måttlig
toxicitet: en ogiftig växt/en otoxisk växt
odlingssvårighet: en förnöjsam växt
bevattningsfrekvens: måttligt
mer information
Fil Melaleuca Träd beskrivning
Melaleuca Träd
Melaleuca Krukväxter egenskaper och odling
bladens färg: grön
bladformen: nålformad
höjden på växten (cm): mer 150 cm
typ av stjälken: upprätt
vilotiden: nej
typ av växten (Krukväxter): träd
belägenhet av en krukväxt: det södra fönstret
nödvändig belysning: solen
luftfuktighet: måttlig
toxicitet: en ogiftig växt/en otoxisk växt
odlingssvårighet: medelsvårighetsgrad
bevattningsfrekvens: måttligt
mer information
Fil Gemensam Myrten Buskar beskrivning
Gemensam Myrten Buskar
Gemensam Myrten Krukväxter egenskaper och odling
bladens färg: grön
bladformen: oval
höjden på växten (cm): från 50 till 100 cm
typ av stjälken: upprätt
vilotiden: ja
typ av växten (Krukväxter): buskar
belägenhet av en krukväxt: det södra fönstret
nödvändig belysning: solen
luftfuktighet: måttlig
toxicitet: en ogiftig växt/en otoxisk växt
odlingssvårighet: medelsvårighetsgrad
bevattningsfrekvens: ofta
mer information
Fil Svärd Ormbunkar Ampelväxter beskrivning
Svärd Ormbunkar Ampelväxter
Svärd Ormbunkar Krukväxter egenskaper och odling
bladens färg: grön
bladformen: fjäderformad
höjden på växten (cm): mindre 30 cm
typ av stjälken: yvig
vilotiden: nej
typ av växten (Krukväxter): ampelväxter
belägenhet av en krukväxt: ett ljust rum, det norra fönstret
nödvändig belysning: halvskugga, klart diffust ljus
luftfuktighet: fuktig
toxicitet: en ogiftig växt/en otoxisk växt
odlingssvårighet: medelsvårighetsgrad
bevattningsfrekvens: ofta
mer information
Fil Operculicarya Decaryi, Elefant Träd  beskrivning
Operculicarya Decaryi, Elefant Träd
Operculicarya Decaryi, Elefant Träd Krukväxter egenskaper och odling
bladens färg: grön
bladformen: oval
höjden på växten (cm): från 50 till 100 cm
typ av stjälken: upprätt
vilotiden: ja
typ av växten (Krukväxter): träd
belägenhet av en krukväxt: det södra fönstret
nödvändig belysning: solen
luftfuktighet: fuktig
toxicitet: en ogiftig växt/en otoxisk växt
odlingssvårighet: för en erfaren blomsterodlare
bevattningsfrekvens: måttligt
mer information
Fil Skruv Tall Örtväxter beskrivning
Skruv Tall Örtväxter
Skruv Tall Krukväxter egenskaper och odling
bladens färg: grön
bladformen: tungformad
höjden på växten (cm): från 50 till 100 cm
typ av stjälken: yvig
vilotiden: nej
typ av växten (Krukväxter): örtväxter
belägenhet av en krukväxt: det östra fönstret, det norra fönstret
nödvändig belysning: klart diffust ljus
luftfuktighet: måttlig
toxicitet: en ogiftig växt/en otoxisk växt
odlingssvårighet: en förnöjsam växt
bevattningsfrekvens: måttligt
mer information
Fil Fontän Flata Träd beskrivning
Fontän Flata Träd
Fontän Flata Krukväxter egenskaper och odling
bladens färg: grön
bladformen: fjäderformad
höjden på växten (cm): mer 150 cm
typ av stjälken: upprätt
vilotiden: nej
typ av växten (Krukväxter): träd
belägenhet av en krukväxt: det södra fönstret
nödvändig belysning: solen
luftfuktighet: måttlig
toxicitet: en ogiftig växt/en otoxisk växt
odlingssvårighet: en förnöjsam växt
bevattningsfrekvens: måttligt
mer information
Fil Pachypodium Örtväxter beskrivning
Pachypodium Örtväxter
Pachypodium Krukväxter egenskaper och odling
bladens färg: grön
bladformen: oval
höjden på växten (cm): från 50 till 100 cm
typ av stjälken: upprätt
vilotiden: nej
typ av växten (Krukväxter): örtväxter
belägenhet av en krukväxt: det södra fönstret
nödvändig belysning: solen
luftfuktighet: torr
toxicitet: en ogiftig växt/en otoxisk växt
odlingssvårighet: en förnöjsam växt
bevattningsfrekvens: måttligt
mer information
Fil Guiana Kastanj, Vatten Kastanj Träd beskrivning
Guiana Kastanj, Vatten Kastanj Träd
Guiana Kastanj, Vatten Kastanj Krukväxter egenskaper och odling
bladens färg: grön
bladformen: fjäderformad
höjden på växten (cm): från 100 till 150 cm
typ av stjälken: upprätt
vilotiden: nej
typ av växten (Krukväxter): träd
belägenhet av en krukväxt: det östra fönstret, det västra fönstret
nödvändig belysning: solen
luftfuktighet: måttlig
toxicitet: en ogiftig växt/en otoxisk växt
odlingssvårighet: en förnöjsam växt
bevattningsfrekvens: måttligt
mer information
Fil Klippa Broms, Knapp Ormbunke Örtväxter beskrivning
Klippa Broms, Knapp Ormbunke Örtväxter
Klippa Broms, Knapp Ormbunke Krukväxter egenskaper och odling
bladens färg: grön
bladformen: fjäderformad
höjden på växten (cm): från 30 till 50 cm
typ av stjälken: yvig
vilotiden: nej
typ av växten (Krukväxter): örtväxter
belägenhet av en krukväxt: ett ljust rum, det norra fönstret
nödvändig belysning: halvskugga
luftfuktighet: måttlig
toxicitet: en ogiftig växt/en otoxisk växt
odlingssvårighet: medelsvårighetsgrad
bevattningsfrekvens: måttligt
mer information
Fil Staghorn Ormbunke, Elkhorns Örtväxter beskrivning
Staghorn Ormbunke, Elkhorns Örtväxter
Staghorn Ormbunke, Elkhorns Krukväxter egenskaper och odling
bladens färg: ljus-grön, grön
bladformen: fjäderformad
höjden på växten (cm): från 100 till 150 cm
typ av stjälken: yvig
vilotiden: nej
typ av växten (Krukväxter): örtväxter
belägenhet av en krukväxt: ett ljust rum
nödvändig belysning: halvskugga
luftfuktighet: fuktig
toxicitet: en ogiftig växt/en otoxisk växt
odlingssvårighet: för en erfaren blomsterodlare
bevattningsfrekvens: ofta
mer information
1 2 3 4

Krukväxter grön

Vänligen hjälp projektet! Vänligen dela den! Tack!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Vänligen hjälp projektet: Tack!Dekorativbladiga buskar och träd och barrbuskar och -träd, Blomstrande Buskar och Träd, Kaktusar och Suckulenter
environmentalngos.org © 2019-2020
Trädgårdsblommor, Dekorativa Växter, Krukväxter
environmentalngos.org
Trädgårdsblommor, Dekorativa Växter